درباره شرکت بیژن

شرکت ساچمه بیژن از سال ۱۳۵۴ برای اولین بار نسبت به طراحی و ساخت و تولید ساچمه تفنگ بادی صد در صد ایرانی در کالیبرهای رایج جهان ۰٫۱۷۷ ( mm4.5) 0.22 (mm5.5 ) اقدام و در سال ۱۳۶۰ با همکاری سازمان پژوهشهای علمی کشور نسبت به تولید ساچمه مزبور توفیق یافت. سازمان مذکور جهت تشویق و قدردانی از زحمات صورت گرفته در امر طراحی و تولید، مراتب را در روزنامه رسمی کشور منتشر نمود. از سال ۱۳۷۴ با ایجاد سالنهای تیراندازی در سراسر کشور و فراهم شدن بستر مناسب جهت خیل عظیم جوانان در امر تیراندازی حرفه ای و رویارویی با رقبای بین المللی ، این شرکت مصمم شد نهایت توان خود را بر اساس نیاز اصلی کشور و مطابق با استانداردهای جهانی بکار گیرد ، از اینرو بمنظور ارتقای سطح کیفی و احساس نیاز به تطبیق با فناوری روز دنیا با سعی و تلاش فراوان و با هدف پوشش دادن و از میان بردن خلاء موجود ، با داشتن سی سال تجربه در این زمینه قادر به ساخت دستگاهای ساچمه زنی روز جهان در داخل میهن عزیزمان بعنوان بیژن مچ (Match) گردید.

این شرکت همواره حامی محققان ، مدرسین ، مربیان و تیراندازان حرفه ای ایران زمین بوده و کماکان نسبت به پژوهش و تحقیقات علمی در این زمینه ادامه داده تا همگام با رقبای بین المللی مطرح و ثابت قدم باشد.