درباره شرکت بیژن

شرکت ساچمه بيژن از سال 1354 براي اولين بار نسبت به طراحي و ساخت و توليد ساچمه تفنگ بادي صد در صد ايراني در کاليبرهاي رايج جهان 0.177 ( mm4.5) 0.22 (mm5.5 ) اقدام و در سال 1360 با همکاري سازمان پژوهشهاي علمي کشور نسبت به توليد ساچمه مزبور توفيق يافت. سازمان مذکور جهت تشويق و قدرداني از زحمات صورت گرفته در امر طراحي و توليد، مراتب را در روزنامه رسمي کشور منتشر نمود. از سال 1374 با ايجاد سالنهاي تيراندازي در سراسر کشور و فراهم شدن بستر مناسب جهت خيل عظيم جوانان در امر تيراندازي حرفه اي و رويارويي با رقباي بين المللي ، اين شرکت مصمم شد نهايت توان خود را بر اساس نياز اصلي کشور و مطابق با استانداردهاي جهاني بکار گيرد ، از اينرو بمنظور ارتقاي سطح کيفي و احساس نياز به تطبيق با فناوري روز دنيا با سعي و تلاش فراوان و با هدف پوشش دادن و از ميان بردن خلاء موجود ، با داشتن سي سال تجربه در اين زمينه قادر به ساخت دستگاهاي ساچمه زني روز جهان در داخل ميهن عزيزمان بعنوان بيژن مچ (Match) گرديد.

اين شرکت همواره حامي محققان ، مدرسين ، مربيان و تيراندازان حرفه اي ايران زمين بوده و کماکان نسبت به پژوهش و تحقيقات علمي در اين زمينه ادامه داده تا همگام با رقباي بين المللي مطرح و ثابت قدم باشد.