ماهیت و چشم انداز در مای پلت

«مای پلت» یک فروشگاه اینترنتی تخصصی ساچمه سلاحهای بادی در کالیبرهای مجاز 0.177(4.5 میلیمتر) و 0.22(5.5 میلیمتر) طبق قوانین کشور عزیزمان ایران میباشد که در جهت پیشرفت ورزش تیراندازی و همچنین راهنمایی تیراندازان عزیز در انتخاب بهترین ساچمه برای سلاح خود راه اندازی گردیده است.
تیراندازان عزیز می توانند بر اساس فیلترهای مختلفی که در فروشگاه تعبیه گردیده است نسبت به انتخاب بهترین ساچمه برای سلاح خود اقدام نمایند. امیدواریم این حرکت مسیر پیشرفت ورزش تیراندازی کشور عزیزمان را هموارتر سازد.

برند های ساچمه