. . .

آدرس : ایران، مازندران، بهشهر ، خیابان فرودگاه ، کوچه شهید حسن زاده ، کد پستی ۴۸۵۱۷۱۸۱۷۶

ساعات پاسخگویی : همه روزه از ساعت ۸ الی ۲۰

تلفن تماس : ۰۱۱۳۴۵۳۷۰۴۳ تلفن همراه : ۰۹۳۰۴۳۰۱۸۱۸

………………………………………………………… فرم تماس با ما……………………………………………….